Du kan alltid kontakta styrelsen via mail på kvarnochroddar@gmail.com.

Huvudnyckel=(H)
Förråd =(F)
Trädgårdsansvarig =(T)
Elansvarig = (E)
Miljöansvarig = (M)
Båten=(B)
Underhåll = (U)

Styrelsen

Ordförande:
Peter Åhlund (H,F)
Roddarvägen 10 D
070-597 28 85

Vice Ordförande:
Mattias Isaksson (B,F,U)
Roddarvägen 6 A
070-605 18 51

Sekreterare:
Towa Eng
Roddarvägen 14 G
070-380 02 11

Ledamöter:
Petter Ström (M)
Roddarvägen 14 B
070-350 70 56

Mats-Ola Nilsson (F,E)
Roddarvägen 16 A
073-275 51 01

Kim Eriksson, Riksbyggens representant
0771-860 860

Suppleanter:

Elenor Dahlström
Roddarvägen 14 A (T)
076- 878 93 41

Anders Beljestrand (H)
Kvarnvägen 10
072-200 68 28

Bo Hanses, Riksbyggens representant
0771-860860

Huvudnycklar

Peter Åhlund
Roddarvägen 10 D
51 65 56, 070-597 28 85

Anders Beljestrand
Kvarnvägen 10
072-200 68 28

Inger Jonasson
Roddarvägen 14 C
51 27 32, 070-518 55 48