Trädgårdskommittén ansvarar för plantering på våra allmänningar samt odlingslotterna.

Om du vill plantera en buske eller ett träd utanför ditt hus, eller om du vill ha en odlingslott,
kontakta någon i Trädgårdskommittén.

Elenor Dahlström 14A, tel: 0768-789 341
Maria Poignant 12B, tel: 070-631 77 05
Karolina Vessberg 16 B, tel: 070-695 02 16