För tillfället har vi ingen Trivselkommitté.

För frågor som rör partytältet eller sammankomster, kontakta styrelsen så hjälper de dig!