Alla beslut som rör föreningen drift tas av den styrelse som är framröstad vid föreningens årsmöte.
Styrelsen består av invalda personer i föreningen samt två representanter från Riksbyggen.
Styrelsen har möten ungefär en gång per månad och föreningen håller årsmöte i början av året.

 För kontakt med styrelsen, se Kontakt eller intern-tv:n.

Vi som sitter med i styrelsen är:

Ordförande:
Peter Åhlund

Vice ordförande:
Mattias Isaksson

Sekreterare:
Towa Eng

Ledamöter:
Petter Ström
Mats-Ola Nilsson
Kim Eriksson (Riksbyggen)

Suppleanter:
Anders Beljestrand
Elenor Dahlström
Bo Hanses (Riksbyggen)